Ansvarsfraskrivelse

Det gis ingen garanti eller forsikring for informasjon: Det offisielle urlm.no-nettstedet og alle sider som er linket til det eller fra det, LEVERES "SOM ER, SOM TILGJENGELIG". urlm.no GIR INGEN GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, FOR NOEN INFORMASJON ELLER BRUK AV INFORMASJON PÅ NETTSTEDET, ELLER LINKET FRA ELLER TIL DET.

urlm.no gir ingen garantier for nøyaktigheten, hensiktsmessigheten, kvaliteten, aktualiteten, fullstendigheten eller egnetheten for noen informasjon til noe formål; at informasjon ikke vil være infisert av virus, ormer, trojanske hester eller annen destruktiv kontaminasjon; at informasjonen som gis ikke vil være støtende for enkelte personer eller at denne tjenesten vil være uavbrutt.

Ansvarsløsholdelse: urlm.no, dets agenter eller ansatte skal ikke holdes ansvarlige for eventuelle feil, unnlatelser eller unøyaktigheter under noen omstendigheter. Brukere av dette nettstedet har selv ansvar for all risiko forbundet med bruk av informasjonen på dette nettstedet eller linket til dette nettstedet.

Les utfyllende vilkår og betingelser nedenfor.